Case

Verstappen Advanced Packaging

  • #design
  • #development
  • #website
Verstappen Advanced Packaging logo
Verstappen Advanced Packaging
< < <

Een duurzamere wereld

Wist je dat wanneer je een bakje champignons in de supermarkt koopt, dit bakje in veel gevallen uit Horst komt?

Verstappen Advanced Packaging heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld tot een moderne en innovatieve producent van duurzame verpakkingen. De focus is steeds meer te komen liggen op het streven naar een duurzamere wereld.

Project

Omdat vorige website en online positionering niet meer aansloot bij de visie van Verstappen Advanced Packaging, was het tijd voor een nieuwe website. Aan LR de uitdaging om deze te realiseren. Onderdelen als doelgroep, doelstellingen en kernwaarden kwamen tijdens de interactieve strategiesessie naar boven, die de basis voor het nieuwe ontwerp vormden. We hebben de duurzame werkwijze van Verstappen Advanced Packaging op de website naar voren weten te brengen door o.a. de keuze van het kleurgebruik, fonts, het gebruik van vormen en in fotografie een mooi combinatie van de focus op het eindproduct én de focus op mensen.

Deze website is gerealiseerd in samenwerking met Viduro en Kiki Laat Zien Wie Je Bent.

Verstappen Advanced Packaging
Project Verstappen

Onze toegevoegde waarde

  • Strategische sessie
  • Uniek concept ontwerp
  • Samenwerking met partners
  • Website met meerdere talen